Velkommen til Nakskov Billard Klub

Email

nakskovbillard@gmail.com

Phone

+45 26 69 32 47

Adresse

Bregnevej 55, 4900 Nakskov

Nakskov Billardklub afholder ordinær generalforsamling lørdag 19/8-23 kl. 13.00 i klubbens lokaler

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Turneringsleder beretning

5. Indkommende forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisorer + suppleanter

9. Eventuelt